#2 When you get tired

"When you get tired in San Francisco you could always lean against it."

I det andra avsnittet diskuterar vi prestationsångest, skrivande och att uppmuntra varandra. Karin har precis flyttat till San Francisco och utmanar Linn att gissa vad som är sant och falskt av tre påståenden om staden. Vi pratar också om Uber och varför det kan vara tänkvärt att snacka högt på bussen.

Läs mer om Dropbox tuck shop här

Musik: Cathedrals - In the Dark